Italo Disco

Obscuro Disco – Live Italo Disco weekly radio show

Fridays, 6-7pm PST

KVSH-LP Vashon 101.9 FM
www.VoiceOfVashon.org